KULTÚRNY DOM, Nechválova Polianka, Nechválova Polianka

KULTÚRNY DOM, Nechválova Polianka, Nechválova Polianka

senden Sie eine Nachricht
senden Sie eine Nachricht
KULTÚRNY DOM, Nechválova Polianka, Nechválova Polianka

Adresse KULTÚRNY DOM, Nechválova Polianka, Nechválova Polianka

Nechválova Polianka 42
06733 Nechválova Polianka

Affiliates KULTÚRNY DOM, Nechválova Polianka, Nechválova Polianka

Kontakt KULTÚRNY DOM, Nechválova Polianka, Nechválova Polianka

Phone: +421 577 798 122
SlovakiaTrade > Volný čas > Kultúrny dom Krompachy > KULTÚRNY DOM, Nechválova Polianka, Nechválova Polianka